Administració

CONTRACTES, CONVENIS, AJUTS I SUBVENCIONS

La Fundació Circus Arts Foundation, és una entitat sense ànim de lucre de tipus cultural, creada amb l’objectiu de promocionar, fomentar, divulgar, prestigiar, protegir i defensar, al territori de l’Estat espanyol i al de qualsevol altre estat, l’espectacle de Circ entès com art escènica, element lúdic, part integrant de la nostra Cultura, paradigma de la multiculturalitat;  els seus artistes, la seva memòria i el seu patrimoni. Per a la consecució d’aquestes finalitats, Circus Arts Foundation organitza un conjunt d’activitats, a les que se li donarà forma a través d’investigacions, publicacions, festivals, producció d’espectacles, management d’artistes, exposicions, beques, gires, portals internet, comitès, adquisició de documents, llibreria especialitzada…

Per a la realització d’aquestes activitats té relació amb diferents administracions. Actualment estan vigents els següents:

- Generalitat de Catalunya: Es va signar a finals de 2015, el conveni amb l’Institut Català de les Empreses Culturals per al projecte de la Producció del 5è Festival Internacional de Circ Ciutat de Figueres, que es va celebrar a la ciutat de Figueres del 25 al 29 de febrer de 2016. Es tracta d’un ajut exclòs de concurrència pública, en la modalitat d’aportació reintegrable i subvenció. L’import total atorgat va ésser de 78.769,00€, dels quals 45.911,00€ són aportació reintegrable, i els restants 32.858,00€ són subvenció, subjecte a uns criteris de retorn. Amb data 31/03/2016, i un cop realitzada l’activitat, és va presentar el primer informe justificatiu. Amb data 31/05/2016, es va procedir a la devolució de 52.878,81€ (la totalitat de l’aportació reintegrable i part de la subvenció). Amb data 30/09/2016, tal i com marca el conveni, es va presentar la segona part de la justificació. Amb l’Institut Català de les Empreses Culturals, s’han signat convenis anuals per a la celebració de la 3era, 4rta i 5ena edició del Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres.

- Ajuntament de Figueres: Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Figueres i Circus Arts Foundation, per a l’organització del Festival Internacional de Circ de Figueres per als anys 2014, 2015, 2016 i 2017. Quatre mesos abans de la celebració del festival es presenta una memòria a l’Ajuntament per tal de sol·licitar la llicència d’activitat. Un cop finalitzat l’esdeveniment, és presenta la justificació de les despeses, aportant a l’Ajuntament la totalitat de les factures, a més de la memòria i la publicitat. L’aportació de l’ajuntament de Figueres per a l’exercici 2016, i per tant la celebració del 5è Festival Internacional de Circ Ciutat de Figueres, ha estat de 120.000,00€.

- Ajuntament de Girona: Subvenció exclosa de concurrència pública per a la celebració del Gran Circ de Nadal de Girona. Aquesta subvenció és en part en serveis (seguretat de les instal·lacions, servei d’ambulància…), i en part dinerària, per un valor total de 25.000,00€.

- Diputació de Girona: Subvenció exclosa de concurrència pública, per a la celebració del Gran Circ de Nadal de Girona – Màgic, celebrat al Pavelló d’esports de Fontajau del 25 al 28 de desembre de 2015. Aportació de 25.000,00€. Un cop finalitzat l’esdeveniment, es presenta documentació justificativa de les despeses, i de la publicitat.

- Patronat de Turisme Costa Brava: Contracte de Patrocini anual amb aportació de 18.000,00€, per a la celebració del 5è Festival Internacional de Circ Ciutat de Figueres, que es va celebrar a la ciutat de Figueres del 25 al 29 de febrer de 2016. Un cop finalitzat el Festival, s’entrega una memòria del projecte al Patronat de Turisme Costa Brava, juntament amb tota la publicitat i el programa de mà, com a justificant d’haver insertat el logotip del Patronat, a tota la publicitat de l’esdeveniment. El suport del Patronat de Turisme Costa Brava ha estat ininterromput des de la celebració del 1r Festival Internacional del Circ.