• Centre Int. Estudis

    Un espai obert als investigadors especialitzats

    Llegir més
  • Conferències

    Els sabers del circ en boca dels especialistes

    Llegir més

Recerca

La història del Circ es redacta des de Figueres

Les col·leccions de la fundació són consultades anualment per a investigadors especialitzats tan interns com externs. La singularitat i especificitat del fons fa que les seves peces esdevinguin elements clau en l’avenç en les investigacions sobre el passat de l’activitat circense arreu del món i especialment al sud d’Europa. Partint d’un protocol d’investigació ben el·laborat, el creuament dels resultats de les cerques fetes en hemeroteques i arxius generals amb el que en resulta del fons de la fundació són la base per a la redacció d’una història circense des del rigor acadèmic.