Tot en regla


Amb tots els certificats de fabricació i muntatge

Per al disseny de la nova carpa s’ha treballat durant tres anys colze a colze amb un equip d’experts entre els que hi figuren destacats entesos en l’arquitectura tèxtil, les infraestructures desmuntables i les graderies mòbils. El seu disseny recorda al d’un iglú gegant i per a la seva construcció s’han emprat els millors materials homologats tant per la normativa de seguretat com d’espectacles públics: des dels certificats d’ignifugació M2 dels materials fins a la solidesa de l’estructura metàl·lica. En aquest sentit l’equip d’enginyeria Eprojecta s’ha encarregat de l’elaboració de tot el projecte tècnic que palesa el compliment de totes les condicions de solidesa i seguretat exigides per la normativa vigent: Pla d’Autoprotecció, Projecte tècnic de prevenció i seguretat d’incendis, estudi d’avaluació de la mobilitat generada o Projecte d’activitats i ambiental, entre d’altra documentació relativa a la nova instal·lació. D’altra banda, l’enginyer Eduardo Robba ha efectuat tots els estudis de càrrega i ha homologat el conjunt tan per a muntatges a l’estat espanyol com a França. Sota els diferents punts de contacte amb el sòl de la grada s’interposa una protecció de fusta per a evitar qualsevol possible dany al paviment.

Fent clic AQUÍ podeu visualitzar el dossier específic.

Per a veure les opcions del seu lloguer ens podeu contactar a info@circusartsfoundation.org